Hài hước về nắng nóng

Ra đường mà sơ hở một chút thì bị rang ngay.

Ra đường mà sơ hở một chút là bị “rang” ngay.

Chưa bao giờ chó mèo hòa thuận đến thế.

Chưa bao giờ chó mèo hòa thuận đến thế.

Đại ca phải là người không sợ nắng.

Đại ca phải là người không sợ nắng.

Ranh giới mong manh.

Ranh giới mong manh.

Chim cũng phải tránh nắng.

Chim cũng phải tránh nắng.

Yêu ngay và luôn.

Yêu ngay và luôn.

Ước mơ của bao người.

Ước mơ của bao người.

Ngày nào em cũng phải vài lần thế này mới thở được các bác ạ.

Ngày nào em cũng phải vài lần thế này mới thở được các bác ạ.

Xụi lơ vì quá nắng.

Xụi lơ vì quá nắng.

Nắng đến nỗi có thể ăn món trứng ốp-la ngoài đường.

Nắng đến nỗi có thể ăn món trứng ốp-la ngoài đường.

(Sưu tầm)

Theo Vnexpress

Cập nhật bởi Tin Việt

3

No Responses

Write a response