Chơi khăm người khác nhưng lại hại chính mình

Chơi khăm người khác nhưng lại hại chính mình

Đúng là quả báo nhãn tiền.

Đúng là quả báo nhãn tiền.

Chưa kịp dọa bạn gái đã thấy cả trời sao.

Chưa kịp dọa bạn gái đã thấy cả trời sao.

Thôi để tự xử luôn.

Thôi để tự xử luôn.

Dọa người khác chưa xong đã lãnh ngay hậu quả.

Dọa người khác chưa xong đã lãnh ngay hậu quả.

Hốt hoảng khi thấy mặt thật của quái nhân.

Hốt hoảng khi thấy mặt thật của ‘quái nhân’.

Bác Ba Phi tổng hợp

Theo Vnexpress

Cập nhật bởi Tin Việt

16

No Responses

Write a response