Ảnh hài hước trong ngày

Ai cũng tập trung chuyên môn của mình.

Ai cũng tập trung chuyên môn của mình.

Lợi thế của người béo.

Lợi thế của người béo.

Lãng& xẹt.

Lãng… xẹt.

Cách đơn giản để phân biệt rắn độc và rắn không độc.

Cách đơn giản để phân biệt rắn độc và rắn không độc.

Nhà có wifi dễ bị hiểu nhầm.

Nhà có wifi dễ bị hiểu nhầm.

Suốt ngày bị chửi ngu như trâu nên bực cả mình.

Suốt ngày bị chửi “ngu như trâu” nên bực cả mình.

Hóa ra là đang dạy tiếng Anh.

Hóa ra là đang dạy tiếng Anh.

Khổ thân cái xe&

Khổ thân cái xe…

Già rồi nên đầu gối hay bị sưng&

Già rồi nên đầu gối hay bị sưng…

(sưu tầm)

Theo Vnexpress

Cập nhật bởi Tin Việt

3

No Responses

Write a response