10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày

Mình thích thì nghỉ đá thôi.

Mình thích thì nghỉ đá thôi.

Cách phòng mít tặc.

Cách phòng mít tặc.

Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi.

Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chuyện chỉ có trong mùa nắng nóng.

Chuyện chỉ có trong mùa nắng nóng.

Anh cũng hăng hái kém chi ai.

Anh cũng hăng hái kém chi ai.

Khổ vì phụ huynh mê chụp ảnh.

Khổ vì phụ huynh mê chụp ảnh.

Vòng ba choáng hết khung hình.

Vòng ba choáng hết khung hình.

Đúng người, đúng thời điểm.

Đúng người, đúng thời điểm.

Pha ăn mừng khó đỡ nhất tại World Cup 2018.

Pha ăn mừng khó đỡ nhất tại World Cup 2018.

Tất Nhiên tổng hợp

Theo Vnexpress

Cập nhật bởi Tin Việt

1

No Responses

Write a response