10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày

Một người đi với một người, một người ở lại nụ cười hắt hiu.

Một người đi với một người, một người ở lại nụ cười hắt hiu.

Hậu quả việc cướp cá của bồ nông.

Hậu quả việc cướp cá của bồ nông.

Hiện trường một vụ tai nạn vì say sữa.

Hiện trường một vụ tai nạn vì say sữa.

Chủ nào tớ nấy.

Chủ nào tớ nấy.

Gấu Pooh phiên bản ngổ ngáo.

Gấu Pooh phiên bản ngổ ngáo.

Chui đầu vào rọ.

Chui đầu vào rọ.

Không gì ngăn được sự phá hoại của mèo.

Không gì ngăn được sự phá hoại của mèo.

Há miệng mắc quai.

Há miệng mắc quai.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, hễ mất một miếng lộn gan lên đầu.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, hễ mất một miếng lộn gan lên đầu.

Miễn chụp ảnh.

Không phận sự, miễn chụp ảnh.

Tất Nhiên tổng hợp

Theo Vnexpress

Cập nhật bởi Tin Việt

3

No Responses

Write a response