Thường vụ Quốc hội bàn việc cho phép kinh doanh casino ?


 

Tuần này, dự kiến thường vụ Quốc hội sẽ dành ra 2 tiếng để thảo luận việc ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Mở đầu kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/4, các đại biểu cho ý kiến việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Dự kiến sáng 17/4, thường vụ sẽ nghe Bộ trưởng Tài chính trình bày tờ trình Nghị định về hoạt động kinh doanh casino, Ủy ban Tài chính, Ngân sách báo cáo thẩm tra tờ trình trình này. Sau đó thường vụ tiếp tục thảo luận.

Tại kỳ họp kéo dài 10 ngày, Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo chương trình dự kiến, một số dự án luật rất quan trọng cũng tiếp tục được đưa ra để thường vụ cho ý kiến như Luật Công an nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Viêt Nam; Cho ý kiến về dự án Luật đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Chí Hiếu

Cập nhật bởi: Tin Việt

Các tin khác cùng chuyên mục - Thời sự Kinh tế


Tham gia bình luận


» Đầu trang

Kết nối với chúng tôi

Quảng cáo trên các ấn phẩm báo in sẽ được miễn phí Quảng cáo trên website.

www.datmuicuoituan.vn

www.dienanhviet.net.vn

www.cohoivang.net.vn